เปิดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน 3 ขวบ

คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน ในปีการศึกษา 2554 นี้ทางโรงเรียนบ้านสมจิตจึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU)  กับ อบต.โคกว่าน ในการเปิดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน 3 ขวบ

ในข้อตกลงนี้จะใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านสมจิต ส่วนครูผู้สอนและการบริหารจัดการนั้น ทาง อบต.โคกว่าน จะให้การสนับสนุน ซึ่งได้ทำการเปิดเมื่อวันทึ่ 18 พฤษภาคม  2554 ที่ผ่านมา

อนุบาล 3 ขวบรุ่นแรก จากความร่วมมือของโรงเรียนบ้านสมจิตและ อบต.โคกว่านนี้ มีบุตรหลานตัวน้อยๆ มาเข้าเรียน จำนวน 21 คน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :

  1. คาราวานเสริมสร้างเด็กประจำปี 2554
  2. กิจกรรมวันแม่ ปี 2554
  3. ศิษย์เก่าเลี้ยงอาหารกลางวันรุ่นน้อง
  4. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
This entry was posted in โครงการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.